Home / Ciekawostki / Podsumowanie działalności KP PSP w Pile za rok 2019.
www.112pila.pl

Podsumowanie działalności KP PSP w Pile za rok 2019.

W czwartek 20.02.2020 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul.Okrzei w Pile odbyła się narada w której podsumowano działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2019.

W naradzie uczestniczyli:

 • Posłowie na Sejm RP Marta Kubiak i Grzegorz Piechowiak,
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Matczak,
 • byli Komendanci KP PSP z Piły,
 • Komendanci Powiatowi PSP z Czarnkowa oraz Złotowa,
 • Kadra zarządzająca KP PSP w Pile,
 • Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile Krzysztof Fojt,
 • Starosta Pilski Eligiusz Komarowski,
 • Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wasiak,
 • Zastępca Prezydenta Piły, Burmistrzowie oraz Wójtowie gmin z powiatu pilskiego,
 • przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z KP PSP w Pile,
 • przedstawiciel KPP w Pile,
 • przedstawiciel Straży Miejskiej w Pile

Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński przywitał wszystkich przybyłych gości.

Po chwili nastąpiło symboliczne przekazanie kluczyków do nowego Samochodu Ratowniczego-Rozpoznawczego który zasili tabor pojazdów w JRG2 w Pile. Na ręce Dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśnieczej nr 2 bryg. Zbigniewowi Szukajło kluczyki do pojazdu przekazał Wielkopolski Komendant Wojewódzki  mł.bryg. Dariusz Matczak wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Pile bryg. Rafałem Mrowińskim , Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim, Wójtem Gminy Kaczory Brunonem Wolskim, Wójtem Gminy Szydłowo Tobiaszem Wiesiołkiem oraz Prezesem Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego w Pile Jarosławem Melą.

Pojazd został sfinansowany ze środków Powiatu Pilskiego (120 tyś zł), Gminy Kaczory (10 tyś zł), Gminy Szydłowo (10 tyś zł), Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego w Pile (10 tyś zł).

Następnym punktem podczas narady było przedstawienie działalności KP PSP w Pile. Na dzień dzisiejszy w strukturze KP PSP w Pile zatrudnionych jest 110 funkcjonariuszy. W trakcie trwania prezentacji Komendant Powiatowy PSP w Pile omówił prowadzoną działalność ratowniczą, prewencyjno-edukacyjną, tematykę kadrową, kontrolno-rozpoznawczą, kwatermistrzowską, oraz sportową.

W 2019 roku strażacy z powiatu pilskiego (PSP i OSP) wyjeżdżali łącznie do 1744 zdarzeń na terenie powiatu jak i poza powiatem i województwem. Podsumowano również bardzo wysokie wyniki jesiennych przeglądów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz podziękowano Przedstawicielom za ich zaangażowanie w działaniach, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.

Podczas trwania narady wręczono również podziękowania dla osób, którzy w znaczny sposób wspierali działania KP PSP w Pile. Podziękowania wręczył Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński wraz z swoim zastępcą st.kpt. Pawłem Kamińskim.

 

Na sam koniec spotkania głos zabrali zaproszenie goście nie szczędząc pochwał i pozytywnych słów skierowanych względem pilskich strażaków.

Jak wspomniał Poseł na Sejm Grzegorz Piechowiak na chwilę obecną kończą się programy modernizacji służb mundurowych i rozpoczynają się programy rozwoju z zamiarem szerszego inwestowania w służby mundurowe między innymi w Państwową Straż Pożarną. Mając na uwadze pilską inwestycje tj. budowę Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 przy Komendzie Powiatowej PSP w Pile priorytetem  w tym roku jak i najbliższych latach jest dokończenie inwestycji o którą będziemy zabiegać.

Kolejnym tematem poruszonym przez Posła Piechowiaka była certyfikacja (CNBOP) pojazdów Ratowniczo Gaśniczych pozyskanych z terenu UE z którymi przychodzi się zmierzyć Jednostką OSP. Jak wspomniał z gmachu KG PSP w Warszawie z inicjatywy Komendanta Głównego PSP st.bryg Andrzeja Bartkowiaka wyszła inicjatywa ustawodawcza odnośnie zmniejszenia kosztów certyfikacji pojazdów, która obecnie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych a docelowo ma wynosić około ,,7-8 tysięcy zł”.

 

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *