Home / Pogotowie energetyczne

Pogotowie energetyczne

Pogotowie Energetyczne
numer alarmowy 991

Na sprawnym usunięciu awarii zależy tak samo Enei Operator jak i naszym Klientom. Dlatego tak ważne jest przekazanie ścisłych informacji o miejscu wystąpienia i zakresie awarii dyspozytorowi, dostępnemu przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia pod bezpłatnym numerem telefonu – 991

Dla klientów spoza obszaru OSD Enei chcących uzyskać informację o wyłączeniach na naszym terenie numer telefonu – +48/61 846 32 99 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).

Jak postępować w przypadku awarii zasilania?

Wyłączenie dopływu energii elektrycznej może być spowodowane zadziałaniem urządzeń zabezpieczających w instalacji domowej (bezpieczników, wyłączników różnicowoprądowych) jak też awarią w sieci zasilającej lub prowadzonymi przez Enea Operator pracami planowanymi*. Wstępnie, przyczynę awarii określamy obserwując sąsiednie domy (czy pali się w nich światło), oświetlenie ulicy, ewentualnie lampki kontrolne zasilania w rozdzielnicy.

Brak światła w okolicy świadczy o uszkodzeniu na sieci zasilającej i fakt ten ewentualnie zgłaszamy na pogotowie energetyczne pod numer telefonu – 991. Jeśli jednak sieć jest zasilana, to należy sprawdzić w rozdzielnicy czy nie zadziałały zabezpieczenia w wyniku przeciążenia lub zwarcia w instalacji. Trzeba również sprawdzić wyłącznik różnicowoprądowy. Jeśli przy próbie załączenia, zabezpieczenie natychmiast reaguje, należy odłączyć wszystkie odbiorniki i ponowić próbę. Gdy zabezpieczenia nie reagują – podłączamy kolejno poszczególne odbiorniki, a zadziałanie zabezpieczenia w momencie włączenia jednego z nich wskazuje na uszkodzenie właśnie w tym urządzeniu. Może się też zdarzyć, że zadziałają bezpieczniki przedlicznikowe, do których nie mamy dostępu. W takiej sytuacji należy powiadomić pogotowie energetyczne.

* Brak zasilania może być spowodowany również wykonywaniem prac planowych (eksploatacyjnych, przyłączaniem nowych odbiorców, itd.). Enea Operator informuje o tych pracach z wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia prasowe, na swojej stronie internetowej lub też w inny sposób rozpowszechniony lokalnie na danym terenie.