Home / KP PSP w Pile

KP PSP w Pile

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile
ul. Moniuszki 1
64-920 Piła
tel. (67) – 222-32-23,   222-32-00
Fax (67) – 222-32-24
e-mail: kppsppila@psp.wlkp.pl


Kadra kierownicza Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Pile

 ———
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Pile01
 bryg. Rafał Mrowiński
tel. (67) 222-32-00
 ———
Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Pile
IMG_2565
bryg. Robert Komarnicki
tel. (67) 222-32-03
———

Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego i BHP

kpt. Paweł Kamiński
tel. (67) 222-32-10

———

Kierownik Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej

kpt. Krzysztof Gajewski
tel. (67) 222-32-08

———

Starszy Technik ds. Kadrowo – Organizacyjnych

st. sekc. Tomasz Zdunek
tel. (67) 222-32-05

———

Główny Księgowy

Danuta Woźniak
tel. (67) 222-32-17

———

Starszy Inspektor ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

asp. sztab. Roman Cymer
tel. (67) 222-32-13

———
Zespół Prasowy 
Oficer Prasowy 
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Pile

mł. bryg. Zbigniew Szukajło

tel. (67) 222-32-40
606-616-114

———
Zastępca Oficera Prasowego 
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Pile

kpt. Paweł Kamiński

tel. (67) 222-32-10
605-333-468

———

W strukturze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile działa:

1. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pile

2. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 1

3. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 2

 

Treść wizytówki jak i fotografie KPP PSP w Pile