Home / Szpital Specjalistyczny w Pile

Szpital Specjalistyczny w Pile

Szpital Specjalistyczny w Pile
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła
ul. Rydygiera 1
Telefon: 67 210-66-66 i 210-65-55, Fax : 67 212-40-85
www. szpitalpila.pl
e-mail : wszpila@pi.onet.pl

szpitalspecjalistyczny

Szpital Specjalistyczny w Pile to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta Piły, powiatu pilskiego i okolic. Szpital świadczy szybką i kompleksową diagnostykę, leczenie i rehabilitację, prowadzi działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych w ramach szkolenia lekarzy i innych zawodów medycznych, a w odrębnym zakresie zawodów niemedycznych. Jest wieloprofilowym szpitalem z szerokim zapleczem diagnostycznym.

W strukturze organizacyjnej obok 20 oddziałów szpitalnych i 7 pododdziałów funkcjonują Przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne jak również Blok Operacyjny, Stacja Dializ, 10 zakładów i pracowni diagnostycznych, Dział Fizjoterapii i Centralna Sterylizatornia. Stanowi ponadpowiatowe zaplecze operacyjne dla pacjentów z mnogimi obrażeniami ciała. Realizuje permanentny całodobowy, wielospecjalistyczny dyżur. Dysponuje własnym lądowiskiem dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Nasz Szpital jako kluczowa jednostka ochrony zdrowia w rejonie Północnej Wielkopolski stale podnosi poziom wykonywanych świadczeń medycznych. Zbiorowe i indywidualne osiągnięcia potwierdzają uzyskane tytuły naukowe i stopnie specjalizacji zawodowej lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Telefon
Kontaktowy
Obszar Segregacji Medycznej, Rejestracji i Przyjęć 210-65-82
Obszar Czerwony Część Zabiegowa 210-65-85
210-65-87
Obszar Żółty Część Konsultacyjno-Diagnostyczna 210-66-86
210-66-87
Obszar Zielony Część Obserwacyjna 210-62-63

SOR powstał w 2000 roku. Dzisiaj jest największym oddziałem Szpitala Specjalistycznego w Pile. Jest podzielony na trzy obszary w zależności od rodzaju schorzenia: „czerwony” – część zabiegowa, „żółty” – konsultacyjno-diagnostyczny oraz „zielony” – część obserwacyjna /dla chorych w trakcie diagnostyki lub pacjentów wymagających hospitalizacji (72 godziny).

Czas oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zależy od stanu zdrowia pacjenta, a nie od kolejności zgłoszenia. O kolejności udzielania świadczeń decyduje wstępna ocena stanu zdrowia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Szpitalny Oddział Ratunkowy, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W strukturę organizacyjną SOR wchodzą też zespoły wyjazdowe: Zespół Ratownictwa Medycznego P0101 (specjalistyczny), dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego P0102 i P0104 (podstawowe) i dwa zespoły transportowe. Mają bezpośrednią łączność radiową z SOR wykorzystywaną do powiadamiania o przywożonych pacjentach, co umożliwia właściwe przygotowanie SOR do przyjęcia pacjentów (szczególnie tych w stanie nagłego zagrożenia życia) oraz kontynuację leczenia podjętego już w domu czy na miejscu zdarzenia oraz w ambulansie – ułatwia sprawne i właściwe zaopatrywanie pacjentów po ciężkich urazach, usprawnia realizację programu fibrynolitycznego leczenia udarów, a w połączeniu z teletransmisją EKG, skraca czas dotarcia pacjentów do Pracowni Hemodynamicznej celem interwencyjnego leczenia zawału serca.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada lądowisko zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia.
SOR ma stałą łączność telefoniczną i radiową z skoncentrowaną dyspozytornią medyczną (DM-15-1), która mieści się w KP PSP w Pile ul. Moniuszki 1. Dyspozytorzy medyczni dysponują do nagłych zdarzeń 17 Zespołów Ratownictwa Medycznego (5 ZRM „S” i 12 ZRM „P”) z 5 rejonów operacyjnych obejmujących swym działaniem 5 powiatów: pilski, wągrowiecki, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski. Zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego.

Wykaz oddziałów i pododdziałów:

Oddział / Pododdział Telefon
kontaktowy
1 Oddział Wewnętrzny
– Pododdział Chemioterapii
210-64-22
210-63-24
2 Oddział Kardiologiczny z Pracownią Hemodynamiki
– Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
– Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów Serca
– Pracowania Hemodynamiki
210-64-12
3 Oddział Nefroligii i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ 210-64-32
4 Oddział Neurologiczny
– Pododdział Leczenia Udarów Mózgu
210-64-42
5 Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii 210-64-02
6 Oddział Dermatologiczny 210-64-52
7 Oddział Reumatologiczny 210-63-42
8 Oddział Dziecięcy
– Pododdział Dzieci Młodszych
210-66-42
210-66-32
9 Oddział Neonatologiczny 210-66-12
10 Oddział Ginekologiczno – Położniczy 210-63-32
210-63-26
210-66-02
11 Oddział Chirurgiczny
– Pododdział Chirurgii Naczyniowej
– Pododdział Chirurgii Onkologicznej
210-63-56
210-63-52
12 Oddział Chirurgii Dziecięcej 210-63-72
13 Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej 210-63-12
14 Oddział Neurochirurgiczny 210-65-12
15 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 210-63-92
16 Oddział Otolaryngologiczny 210-63-72
17 Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej 210-64-62
18 Oddział Medycyny Paliatywnej 210-63-02
19 Szpitalny Oddział Ratunkowy 210-65-82

Przy każdym oddziale funkcjonują Przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne.
Przyszpitalna Poradnia Onkologiczna/ rejestracja 67 210-63-38
Przyszpitalna Poradnia Neurochirurgiczna / rejestracja 67 210-63-38

Zakłady i Pracownie diagnostyczne:

Pracownie i Zakłady Telefon
kontaktowy
1 Pracownia Endoskopowa 210-66-76
2 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej 210-64-90
3 Pracowania Neurofizjologii 210-65-39
4 Pracowania Audiometryczna 210-64-73
5 Pracowania Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów Serca 210-65-63
6 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 210-65-21
210-65-29
210-65-38
7 Zakład Medycyny Nuklearnej 210-66-21
8 Zakład Patamorfoligii 210-63-66
9 Zakład Radiologii
– Pracowania Tomografii Komputerowej
– Pracowania Rezonansu Magnetycznego
210-65-48
210-64-07
210-66-07
10 Dział Fizjoterapii 210-65-59

Informacje dodatkowe:

Programy profilaktyczne realizowane aktualnie w Szpitalu Specjalistycznym w Pile
kliknij tutaj

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-13.00
Odwiedziny chorych odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach 9.00 – 18.00. W sytuacjach szczególnych na zmianę godzin odwiedzin zgody udzielają ordynatorzy/kierownicy.

Dla najmłodszych pacjentów w patio Szpitala jest ogródek jordanowski, do którego można wejść z każdej sali oddziału dziecięcego. Znajdują się tam fontanna, kolorowe domki, ławeczki, fotele ogrodowe z parasolami, a także dla bardzo aktywnych małych pacjentów trójkołowe rowerki i samochodziki.

Szpital zapewnia pełną opiekę duszpasterską przy łóżku chorego, oraz korzystanie z Kaplicy (Msze Św. – dni powszednie o godz. 17.00, niedziela i święta – 11.00).

Biblioteka: poniedziałek-środa 8.00-16.00, wtorek-czwartek-piątek 8.00-15.00