Home / Pogotowie Ratunkowe

Pogotowie Ratunkowe

Rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego w powiecie pilskim
(stan na październik 2017 rok)

———

Dysponentem (właścicielem) jednostki systemu jest w powiecie pilskim Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica, ul. Rydygiera 1 w Pile.

Obecnie ZRM stacjonują:
• ZRM S- Piła, ul. Moniuszki 1
• ZRM P- Piła, ul. Lelewela 35
• ZRM P- Ujście, ul. Strażacka 1
• ZRM P- Wysoka, ul. Szkolna 1
• ZRM P- Wyrzysk, ul. 22-go stycznia 41

Bardzo ważną informacja jest to, że jest to miejsce stacjonowania zespołów gotowych do wyjazdów do zdarzeń nagłych. Miejsca te nie stanowią punktów pomocy doraźnej czy przychodni zdrowia.

Poniższa mapa przedstawia graficzne rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego w powiecie pilskim i sąsiednich powiatach.

Zgłoszenia alarmowe z numeru 999 przyjmuje Centrum Powiadamiania Ratunkowego mieszczącego się w Pile ul. Moniuszki 1.

Dyspozytorzy medyczni pilskiego CPR, zarządzają/dysponują ZRM z obszaru powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego.

Wykonują bardzo ciężką psychicznie prace odbierając setki telefonów dziennie.
Obecnie na terenie powiatu pilskiego stacjonuje 1 ZRM S (3 osoby personelu medycznego w zespole) i 4 ZRM P (2 osoby personelu medycznego w zespole).

Łączna liczba wyjazdów 5 ZRM w 2016 roku wyniosła 8704, co daje średnią ilość wyjazdów na 1 ZRM w ciagu roku w ilości 1741 wyjazdy.

Ok. 70% wyjazdów do zgłoszeń nie wymaga pomocy ZRM. Osoby z różnymi dolegliwosciami mogłyby zgłosić się o pomoc do podstawowej opieki zdrowotnej lub innych placówek medycznych. Rzeczywistość jednak pokazuje, że nadal wiele osób nie rozumie w jakim celu zostały stworzone ZRM.

Damian Garlicki