Home / Ćwiczenia / Gaszenie pożarów obiektów wysokich
JRG 2 Piła PSP w Pile

Gaszenie pożarów obiektów wysokich

W dniach 19-21 sierpnia 2019 roku pilscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia w zakresie gaszenia pożarów w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zajęcia te możliwie były do zrealizowania dzięki współpracy z Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową. Do ćwiczeń wybrane zostały wieżowce w Pile przy ul. Bydgoskiej.

W trakcie szkolenia doskonalono umiejętności szczególnie w zakresie budowy linii gaśniczych wewnątrz obiektów. Strażacy sprawdzili również warunki dojazdu do obiektów wysokich, przepustowość klatek schodowych, dostęp do wyjść ewakuacyjnych oraz zaopatrzenie wodne w postaci hydrantów.

Bardzo ważnym elementem były bezpośrednie spotkania i rozmowy z mieszkańcami i pracownikami spółdzielni, podczas których strażacy przekazali wiele cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego oraz sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia.

W trzydniowych  ćwiczeniach uczestniczyło 25 strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Nr 2 PSP w Pile.

– bryg. Zbigniew Szukajło

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *