Home / Ćwiczenia / Ewakuacja z głębokiej studni
KP PSP Piła

Ewakuacja z głębokiej studni

Studnie to obiekty szczególne. Ze względu na swoją budowę akcje ratownicze w nich prowadzone należą do bardzo trudnych. W dniu 22 maja w ramach „środy wysokościowej” strażacy z JRG Nr 2 PSP w Pile przeprowadzili ćwiczenia w zakresie ewakuacji poszkodowanego ze studni. Ćwiczenia zorganizowano i przeprowadzono w miejscowości Stare gmina Wysoka. W ćwiczeniach udział brała również miejscowa Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia podzielone zostały na moduł teoretyczny zrealizowany na terenie lokalnej jednostki OSP, gdzie odbyła się weryfikacja posiadanego sprzętu wysokościowego w zakresie podstawowym i specjalistycznym obu jednostek oraz omówione zostały zagrożenia oraz dobór odpowiedniego zabezpieczenia ratownika w celu bezpiecznego podejmowania i ewakuacji poszkodowanego ze studni.

W części praktycznej realizowanej w oparciu o  studnię mokrą o głębokości 14 metrów przy pomocy sprzętu wysokościowego zrealizowano w praktyce działania ratownicze. Podczas działań ratowniczych szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Następnie zbudowano układ wyciągowy i asekuracyjny dla ratownika oraz poszkodowanego. Jeden z ratowników opuszczony został na układzie linowym na dno studni i wydobył poszkodowanego. Przez cały przebieg założenia strażacy kontrolowali miernikiem wielogazowym poziom tlenu w atmosferze na dnie studni. Ćwiczenia wykonane zostało dwukrotnie z wykorzystaniem aparatów powietrznych.

Zdobyte umiejętności strażacy wykorzystają podczas doskonalenia zawodowego na zmianach służbowych oraz bezpośrednio podczas akcji ratowniczych.

Opracował: bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *