Home / Pożary / Zgaś głupotę – NIE WYPALAJ !!!
OSP Białośliwie

Zgaś głupotę – NIE WYPALAJ !!!

Z początkiem wiosny wzrasta ilość płonących traw na łąkach i nieużytkach rolnych w powiecie pilskim.

Do każdego działania angażowane są odpowiednie siły i środki. Nie zawsze kończy się na jednym zastępie.

Na dzień dzisiejszy w powiecie pilskim od stycznia br. odnotowano 17 pożarów traw przy których działali strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Piły jak i Ochotnicze Straże Pożarne z całego powiatu.

Przez lekkomyślność niektórych osób jak i w większości przypadków podpalaczy dochodzi do pożaru traw przy tym do narażenia zdrowia i życia ratowników, a nawet utraty dorobku życia mieszkańców danego terenu.

Przy takich pożarach należy również wspomnieć o ginącej zwierzynie i częstym rozprzestrzenieniem się pożaru na okoliczne lasy oraz budynki.

Od początku tego roku odnotowaliśmy 17 pożarów traw i zarośli na terenie całego powiatu pilskiego. W 2017 takich pożarów było 44. Pożar suchych traw i roślinności powoduje straty i jest dużym zagrożeniem.

Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h. W przypadku takich prędkości i częstych zmian wiatru ogień może gwałtownie zmienić kierunek i wymknąć się spod kontroli. Wtedy może zdarzyć się, że zagrożone jest zdrowie i życie ludzi.

Co roku w naszym kraju ginie kilka osób wskutek wypalania traw, najczęściej te osoby zaskoczone zostają przez szybki rozwój pożaru i duże zadymienie.Informuje Z-ca Oficera Prasowego KP PSP w Pile kpt. Paweł Kamiński

 

Apelujemy przede wszystkim o rozwagę. Takie zachowania skutkują odpowiedzialnością karną.
NIE WYPALAJCIE TRAW !!!

W momencie działań strażaków przy płonących nieużytkach ktoś może bardziej potrzebować pomocy na którą niestety będzie musiał czekać dłużej przez co narażone są i kolejne osoby na utratę zdrowia bądź życia.

 

W myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):

-art. 131 pkt 12: ,,Zabrania się wypalania łak, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów’’

-art. 131: ,,Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny’’.

-art.30 ust. 3 pkt 3: ,,w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak i również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych’’.

-art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): ,,Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawieni wolności od roku do lat 10’’.

 

 

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *