Home / Pożary / Zgaś głupotę – NIE WYPALAJ !!!
OSP Białośliwie

Zgaś głupotę – NIE WYPALAJ !!!

Z początkiem wiosny wzrasta ilość płonących traw na łąkach i nieużytkach rolnych w powiecie pilskim.

Do każdego działania angażowane są odpowiednie siły i środki. Nie zawsze kończy się na jednym zastępie.

Na dzień dzisiejszy w powiecie pilskim od stycznia br. odnotowano 17 pożarów traw przy których działali strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Piły jak i Ochotnicze Straże Pożarne z całego powiatu.

Przez lekkomyślność niektórych osób jak i w większości przypadków podpalaczy dochodzi do pożaru traw przy tym do narażenia zdrowia i życia ratowników, a nawet utraty dorobku życia mieszkańców danego terenu.

Przy takich pożarach należy również wspomnieć o ginącej zwierzynie i częstym rozprzestrzenieniem się pożaru na okoliczne lasy oraz budynki.

Od początku tego roku odnotowaliśmy 17 pożarów traw i zarośli na terenie całego powiatu pilskiego. W 2017 takich pożarów było 44. Pożar suchych traw i roślinności powoduje straty i jest dużym zagrożeniem.

Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h. W przypadku takich prędkości i częstych zmian wiatru ogień może gwałtownie zmienić kierunek i wymknąć się spod kontroli. Wtedy może zdarzyć się, że zagrożone jest zdrowie i życie ludzi.

Co roku w naszym kraju ginie kilka osób wskutek wypalania traw, najczęściej te osoby zaskoczone zostają przez szybki rozwój pożaru i duże zadymienie.Informuje Z-ca Oficera Prasowego KP PSP w Pile kpt. Paweł Kamiński

 

Apelujemy przede wszystkim o rozwagę. Takie zachowania skutkują odpowiedzialnością karną.
NIE WYPALAJCIE TRAW !!!

W momencie działań strażaków przy płonących nieużytkach ktoś może bardziej potrzebować pomocy na którą niestety będzie musiał czekać dłużej przez co narażone są i kolejne osoby na utratę zdrowia bądź życia.

 

W myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):

-art. 131 pkt 12: ,,Zabrania się wypalania łak, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów’’

-art. 131: ,,Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny’’.

-art.30 ust. 3 pkt 3: ,,w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak i również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych’’.

-art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): ,,Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawieni wolności od roku do lat 10’’.

 

 

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *