Home / Ciekawostki / Narada podsumowująca rok 2018 wraz z pożegnianiem odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta KP PSP w Pile
kpt. Paweł Kamiński, KP PSP Piła

Narada podsumowująca rok 2018 wraz z pożegnianiem odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta KP PSP w Pile

W piątek 22 lutego 2019 r. w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury Iskra w Pile odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2018 rok, połączona z oficjalnym zakończeniem służby przez bryg. Roberta Komarnickiego – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Pile.

W naradzie udział wzięli m.in:

– bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
– przedstawiciele samorządu z terenu powiatu pilskiego na czele z Panem Arkadiuszem Kubich – wicestarostą pilskim oraz Panem Krzysztofem Szewcem – wiceprezydentem miasta Piły,
– przedstawiciele parlamentarzystów,
– kierownicy oraz przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących na co dzień ze strażakami,
– Komendanci Powiatowi PSP z Czarnkowa, Złotowa i Chodzieży oraz byli komendanci powiatowi z Piły,
– Prezesi i Naczelnicy Jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego, na czele z Krzysztofem Fojtem – Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile,
– przedstawiciele związków zawodowych,
– kadra pilskiej komendy.

Wszystkich zebranych przywitał gospodarz narady, bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy PSP w Pile. Szef pilskich strażaków w syntetycznej prezentacji podsumował miniony rok, analizując go pod kątem poszczególnych dziedzin, począwszy od działalności ratowniczej, poprzez kadrową, kontrolno-rozpoznawczą, kwatermistrzowską, aż po sportową.

W minionym roku strażacy z powiatu pilskiego wyjeżdżali łącznie do 1809 zdarzeń, wliczając w to wyjazdy poza teren powiatu macierzystego. Na przełomie lipca i sierpnia, pięciu strażaków z Piły, w ramach Europejskiego Mechanizmu Obrony Ludności, jako członkowie modułu GFFFV brało udział w gaszeniu pożarów lasów na terenie Królestwa Szwecji.

Państwowa Straż Pożarna w Pile w ubiegłym roku wzbogaciła się o dwa nowe pojazdy – średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz ciężki samochód ratownictwa technicznego. Dodatkowo na wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych w Pile trafił przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 40 kVA.

2018 rok w życiu pilskich strażaków to rok pod znakiem remontów i modernizacji budynków. Rozpoczęto budowę nowej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1. Szereg napraw i remontów wykonano również na obiektach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2.

Kolejnym omawianym punktem była działalność Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu pilskiego. Dziękując za kolejny udany rok współdziałania i współpracy, Komendant Powiatowy PSP w Pile wręczył dyplomy Prezesom jednostek, które w sposób wzorowy przygotowały się do ubiegłorocznych przeglądów sprzętu pożarniczego.

Tegoroczna narada miała swoją drugą, wyjątkową część. Po blisko 30-letniej służbie w szeregach, najpierw Zawodowej a później Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne przechodzi bryg. Robert Komarnicki – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Decyzję o zwolnieniu ze służby i przejściu na zaopatrzenie emerytalne wręczył Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu. W imieniu własnym, jak i całej załogi pilskiej Komendy wiele ciepłych słów i podziękowań na ręce bryg. Roberta Komarnickiego złożył bryg. Rafał Mrowiński. Sam bohater w swoim przemówieniu podsumował swoją karierę zawodową, dziękując wszystkim tym, którym przez lata służby z nim współpracowali.

Już po oficjalnym zakończeniu narady służbowej bryg. Robert Komarnicki otrzymał wiele bukietów kwiatów i pamiątkowych upominków od zebranych gości i delegacji.

Bryg. mgr inż. Robert Komarnicki służbę w Straży Pożarnej rozpoczął w 1989 roku jako przodownik roty w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Krzyżu. Następnie z dniem 1 września 1989 roku rozpoczął naukę jako kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu stopnia młodszego chorążego pożarnictwa w dniu 1.08.1991 roku rozpoczął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Pile zajmując stanowisko instruktora w wydziale planowania operacyjnego. W kolejnych latach pełnił służbę na stanowisku oficera dyżurnego wojewódzkiego stanowiska kierowania, dowódcy sekcji, starszego oficera wydziału planowania operacyjnego, naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego. W 2007 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Podczas swojej długoletniej służby odpowiadał za realizację zadań związanych z działalnością operacyjną komendy oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pilskiego, a przede wszystkim za sprawność krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pilskiego, w tym za nadzór nad stanowiskiem kierowania, organizację wszelkich inicjatyw między innymi: szkoleń, ćwiczeń, manewrów, zawodów sportowo-pożarniczych, nadzór nad stanem wyszkolenia i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pilskiego. Jako zastępca komendanta Powiatowego realizował także zagadnienia takie jak „Prewencja Społeczna”; działalność medialna komendy, a także nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi. Należy także wspomnieć, że spod jego ręki wyszły 4 tomy kroniki obejmujące wydarzenia z przed ostatnich 20 lat funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Wzorowa postawa, właściwa dyscyplina wewnętrzna, cechy osobiste oraz wysoki poziom wyszkolenia zawodowego stawia Go w gronie wyróżniających się strażaków.

Bryg. mgr inż. Robert Komarnicki za działalność zawodową i społeczną został odznaczony m.in. „Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

kpt. Paweł Kamiński KP PSP Piła

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *