Home / Inne służby / Powołanie Komendanta Powiatowego w Pilskiej Policji

Powołanie Komendanta Powiatowego w Pilskiej Policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Pile odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pile mł. insp. Sebastiana Cichockiego oraz objęcie obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pile przez kom. Mariusza Wiśniewskiego. W tym wyjątkowym spotkaniu udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Pawłowski oraz zaproszeni goście.

19 września br. o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Pile rozpoczęła się uroczystość powołania mł. insp. Sebastiana Cichockiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pile oraz objęcie obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pile przez kom. Mariusza Wiśniewskiego. W uroczystej zbiórce uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Pawłowski.

Wśród zaproszonych gości była Pani Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji Pan Grzegorz Piechowiak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Błażej Parda, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mieczysław Augustyn, Prezydent Miasta Piły Pan dr Piotr Głowski, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piły Pani Maria Kubica, Wicestarosta Pilski Pan Stefan Piechocki, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Pan Krzysztof Szewc.

W tym ważnym dniu, byli z nami również: Panowie Komendanci Powiatowi Policji z garnizonu wielkopolskiego wraz z Zastępcami, Kierownicy służb, inspekcji oraz urzędów, uczelni i instytucji kultury, byli Panowie Komendanci Powiatowi w stanie spoczynku, Kapelan pilskiej Policji, Przedstawiciele i Prezesi Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat, Przedstawiciele Związków Zawodowych Policjantów i Pracowników Policji, a także kadra kierownicza pilskiej komendy wraz z policjantami i pracownikami Policji.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku mł. insp. Rafałowi Pawłowskiemu – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Następnie Naczelnik Wydziału Ogólnego z Komendy Powiatowej Policji w Pile podinsp. Arkadiusz Pawlak odczytał rozkaz o powołaniu na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Pile mł. insp. Sebastiana Cichockiego, a następnie o objęciu obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pile kom. Mariusza Wiśniewskiego. Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia przywitania się ze sztandarem.

Mł. insp. Rafał Pawłowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu pogratulował Panom Komendantom, życząc wielu sukcesów. Podkreślił Ich zasługi i zaangażowanie w realizację codziennych zadań służbowych na pełnionych do tej pory stanowiskach kierowniczych.

Mł. insp. Sebastian Cichocki podziękował za zaufanie i powołanie na stanowisko komendanta w pilskiej jednostce. Podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby kierowana przez niego jednostka stała na najwyższym poziomie. Gratulacje nowo powołanemu Komendantowi oraz I Zastępcy złożyli  policjanci i pracownicy cywilni z pilskiej komendy oraz zaproszeni goście zapewniając o kontynuacji dotychczasowej współpracy.

Mł. insp. Sebastian Cichocki służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Do 1993 roku pracował na stanowisku dzielnicowego. W latach 1993-1999 związał się ze służbą śledczą ówczesnej Komendy Rejonowej Policji Poznań-Grunwald, skąd w 1999 roku przeszedł najpierw do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a następnie do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu. Zajmował się prowadzeniem spraw o dużym ciężarze gatunkowym, często medialnych i dotyczących przestępczości zorganizowanej. W latach 2004-2012 pełnił funkcje kierownicze w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KWP w Poznaniu i Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Poznaniu.

W latach 2012-2014 był Zastępcą Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu. W 2015 roku został Radcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu na Jednoosobowym Stanowisku ds. Odzyskiwania Mienia. Jako, że w 2009 roku mł. insp. Sebastian Cichocki stworzył Wielkopolski System Odzyskiwania Mienia w 2015 ówczesny Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu powierzył mu misję utworzenia Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia, który realizuje zadania szczególnie w zakresie pomocy pokrzywdzonemu w procesie karnym i pozbawienia sprawców „owoców” przestępstwa.

Komisarz Mariusz Wiśniewski do Policji wstąpił 6 września 1996 roku. Służbę rozpoczął w Oddziałach Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, następnie do 2001 roku realizował zadania w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym VII Komendy Rejonowej Policji Warszawa Praga Południe. Kolejnym etapem służby Pana Komendanta była realizacja zadań w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Pile, gdzie prowadził tam dochodzenia i śledztwa o wielkim ciężarze gatunkowym, były to sprawy wielowątkowe i jednocześnie medialne.

Od 2008 roku kom. Mariusz Wiśniewski pełnił służbę na stanowisku młodszego wykładowcy w Zakładzie Prawa Szkoły Policji w Pile, gdzie szkolił policjantów z całego kraju pod kątem pracy dochodzeniowo-śledczej. W 2011 roku otrzymał awans na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pile. Przez okres ponad pięciu lat nadzorował pracę policjantów, zwalczających przestępczość kryminalną, w tym przestępczość narkotykową, przeciwko zdrowiu i życiu oraz mieniu. W lipcu 2016 roku kom. Mariusz Wiśniewski został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu, gdzie nadzorował pion kryminalny.

podkom. Żaneta Kowalska

Foto: KPP Piła

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *