Home / Ciekawostki / Strażackie podsumowanie roku 2016 [ZDJĘCIA]

Strażackie podsumowanie roku 2016 [ZDJĘCIA]

W dniu 17 lutego 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w 2016 roku.

Informację o pracy Komendy w minionym roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP   bryg. Rafał Mrowiński, przypomniał najważniejsze wydarzenia oraz osiągnięcia pilskiej komendy w 2016 roku, który pod wieloma względami był rokiem wyjątkowym. W 2016 roku pilscy strażacy odnotowali rekordową liczbę 1964 zdarzeń, co oznacza, że średnio na terenie powiatu pilskiego obsługiwanych było 5 zdarzeń każdego dnia. Czas podjęcia interwencji przez jednostki straży pożarnej wyniósł w powiecie pilskim 6 minut 28 sekund.  Czas podjęcia interwencji liczony jest od przyjęcia zgłoszenia do chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia i podjęcia bezpośrednich działań ratowniczych osobami poszkodowanymi. Trzeba też zaznaczyć, że pilscy strażacy 35 razy wyjeżdżali w ramach posiadanych specjalizacji poza granice powiatu pilskiego. Reasumując, strażacy z powiatu pilskiego brali udział
w 1999 zdarzeniach.

Pilscy strażacy w minionym roku bardzo aktywnie uczestniczyli w ramach „Prewencji społecznej” w różnego rodzaju inicjatywach o charakterze edukacyjnym. Były to liczne wizyty w przedszkolach oraz szkołach różnego szczebla, odwiedziny dzieci i młodzieży w naszych obiektach, pogadanki i prelekcje wśród młodzieży, publikowanie
w lokalnych mediach i na własnej stronie internetowej ciekawych materiałów edukacyjnych, organizowanie imprez dla dzieci itp. W ubiegłym roku powstały 2 filmy edukacyjne. Pierwszy z nich, przy współpracy ze Starostą Pilskim, poświęcony problematyce czadu, drugi z własnej inicjatywy pracowników komendy, poświęcony tematowi właściwego dbania
o przewody kominowe. Ponadto, również przy współpracy ze Starostą Pilskim, stworzono specjalną ulotkę informacyjną, poświęconą tlenkowi węgla.

Miniony rok był rekordowy dla pilskich strażaków pod względem organizacji i udziału w szkoleniach specjalistycznych i kursach organizowanych na terenie całego kraju. Łącznie  w 21 szkoleniach na przestrzeni całego roku uczestniczyło 51 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Komenda w 2016 roku organizowała systematycznie szkolenia między innymi na bazie Komory dymowej, w której przez miniony rok przeszkolonych zostało 603 strażaków. Komora dymowa w pilskiej komendzie stała się ośrodkiem szkoleniowym dla pięciu powiatów  na terenie północnej wielkopolski.

W 2016 roku pilska komenda dzięki wsparciu finansowemu wielu podmiotów, w tym samorządu lokalnego pozyskała dwa pojazdy specjalistyczne, łódź ratowniczą, skokochron oraz inny specjalistyczny sprzęt ratowniczy, który wpływa bezpośrednio na skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz podnosi bezpośrednio poziom bezpieczeństwa ratowników. W minionym roku również dzięki wparciu samorządów lokalnych przeprowadzono reorganizację systemu łączności na potrzeby działań ratowniczych. Efektem  tych działań jest pokrycie praktycznie 100 % terenu powiatu skuteczną łącznością radiową. Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński w podziękowaniu za wzorową współpracę i wspieranie na co dzień pilskiej Komendy wręczył dla zaproszonych  gości okolicznościowe statuetki – gaśnice.

Kolejnymi ważnymi wydarzeniami były osiągnięcia i sukcesy sportowe w działaniach komendy. Strażak z Piły podczas Mistrzostw Polski Strażaków PSP w biegu na 10 km wywalczył srebrny medal w kategorii do 29 lat. Pilscy nurkowie podczas Mistrzostw Wielkopolski Strażaków Płetwonurków obronili tytuł Mistrza Wielkopolski. W Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków strażak z Piły zdobył tytuł Międzynarodowego Wicemistrza Polski Strażaków Płetwonurków. Funkcjonariusz z Piły zwyciężył również w tzw. „Lidze wojewódzkiej w kategorii wspinania się przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni”.

Podczas narady wręczone zostały statuetki dla wyróżniających się jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podczas jesiennego przeglądu stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego oraz zaplecza i warunków BHP jednostek typu „S” powiatu pilskiego. Wśród wyróżnionych znalazły się jednostki OSP w KSRG z Osieka, Kruszewa, Ujścia, Starej Łubianki, Białośliwia oraz jednostki poza KSRG wśród których znalazły się: OSP z Dziembowa, Bąkowa, Dźwierszna i Morzewa. Szczególne podziękowania Komendant Powiatowy skierował w stronę środowiska Ochotniczej Straży Pożarnej, której siły i środki interweniowały w ponad 53 % wszystkich zdarzeń na terenie powiatu pilskiego.

W trakcie narady głos zabrali również goście w osobach Starosty Pilskiego, V-ce Prezydent Miasta Piły oraz Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚ i GW w Poznaniu. Wszyscy ocenili bardzo pozytywnie wyniki i osiągnięcia pilskiej komendy za ubiegły rok oraz podkreślili bardzo dobrą współpracę z pilskimi strażakami. Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Wiesław Pokorski przedstawił plany i kierunki rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na rok 2017.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło

Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński

 

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *