Home / Ciekawostki / Będzie bezpieczniej. Kolejne spotkanie w sprawie S10 Piła-Wyrzysk
https://www.gddkia.gov.pl

Będzie bezpieczniej. Kolejne spotkanie w sprawie S10 Piła-Wyrzysk

W piątek tj. 7 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się spotkanie z przedstawicielami Samorządów w sprawie omówienia wstępnych korytarzy przebiegu planowanej drogi S10 na odcinku Piła-Wyrzysk.

Wyznaczenie korytarzy jest pierwszym etapem prac projektowych prowadzących do wykonania Studium Korytarzowego (SK).

Rozwiązania na tym etapie mają charakter wstępny i stanowią dane wyjściowe do dalszych prac projektowych, których zwieńczeniem będzie posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych na etapie Studium Korytarzowego (SK).

Na spotkaniu informacyjnym, przy udziale władz samorządowych, Projektanci zaprezentowali wstępnie wyznaczone korytarze przebiegu drogi, po czym wsłuchiwali się w opinie Samorządowców, odnotowywali informacje o lokalnych uwarunkowaniach i nastrojach społecznych. Wykonanie Studium Korytarzowego umożliwia określenie możliwych lokalizacji pasa terenu pod nowe zamierzenie drogowe, z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Rozpatrywane będą korytarze poprawne technicznie lecz najmniej kolidujące z istniejącą infrastrukturą. Ten etap prac projektowych służy wyłonieniu korytarzy najbardziej uzasadnionych do dalszych analiz i dopiero po ocenie wszystkich korytarzy, podczas posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), zostanie podjęta decyzja o rekomendacji bądź eliminacji danego wariantu. Do dalszych analiz rekomendowane będą min. 2 korytarze (optymalnie 2-3 korytarze). Wyznaczone na tym etapie prac projektowych korytarze przebiegu drogi są dużo szersze niż pas drogowy inwestycji – ich szerokość wynosi około 500 m, natomiast szerokość docelowego terenu pod przyszły pas drogi ekspresowej wynosi ok. 60-100 m. Oznacza to, że niekoniecznie działki znajdujące się w danym korytarzu drogi, będą kolidowały z samym przebiegiem trasy (czyli pasem drogowym) danego wariantu.

Następnym etapem prac projektowych będzie przygotowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno–Środowiskowego (STEŚ), gdzie w poszczególnych , rekomendowanych korytarzach Projektant wkreśli oś drogi, określi jej niweletę, a także opracuje powiązania z istniejąca siecią drogową, rozwiąże problemy obsługi terenów przyległych oraz zaproponuje sposoby pokonania przeszkód terenowych ( obiekty inżynierskie) czy też kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Opracowania projektowe na bieżąco konsultowane będą m.in. z organami poszczególnych samorządów województwa, powiatu i gminy, zarządcami dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych obiektów.

Przeprowadzane będą również konsultacje społeczne zaproponowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej Piła – Wyrzysk, umiejscowienia węzłów i dwupoziomowych skrzyżowań z istniejącymi drogami.

W ramach konsultacji społecznych, które planowane są w drugiej połowie przyszłego roku, (na etapie STEŚ) odbędą się otwarte spotkania z mieszkańcami, umożliwiające zapoznanie się z proponowanymi wariantami przebiegu drogi, jak również wyrażenie opinii oraz złożenie uwag i wniosków w odniesieniu do nich. Uwagi mieszkańców mogą mieć wpływ na ostateczny przebieg drogi ekspresowej, jak również lokalizację węzłów drogowych czy przejazdów.

Na końcowym etapie STEŚ odbędzie się posiedzenie Zespołu i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z udziałem władz samorządowych. Obradujący wytypują preferowany wariant przebiegu drogi, wskazany następnie we wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Ostateczne zatwierdzenie preferowanego wariantu drogi nastąpi w Decyzji Środowiskowej (DŚU).

Po uzyskaniu DŚU i zagwarantowaniu finansowania możliwe będzie ogłoszenie przetargu w formule Projektuj i Buduj z trzyletnią perspektywą realizacji.

GDDKiA Poznań

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *